Water

Wat houden de waternormen in?

Duurzaam waterverbruik is onmisbaar voor een bedrijf omdat het bijdraagt aan het behoud van schoon drinkwater, leidt tot kostenbesparingen en een positieve impact heeft op het milieu. Het verbruik van schoon drinkwater is namelijk milieubelastend, omdat bij het filteren, transporteren, afvoeren en verwarmen van water veel energie wordt gebruikt. Van deelnemers aan het Green Key certificaat wordt daarom verwacht dat zij het gebruik hiervan beperken.

De waternormen van Green Key kunnen opgedeeld worden in 3 delen:

  • Waterdoorstroom
  • Waterverbruik toiletten
  • Grijs en hemelwater

Ten eerste is het beperken van de waterdoorstroom belangrijk omdat het leidt tot efficiënter gebruik van water en onnodige verspilling tegengaat. Zo wordt er verwacht dat de waterdoorstroom van douches en kranen beperkt wordt doormiddel van waterbesparende douchekoppen/kranen of het plaatsen van doorstroombegrenzers.

Ten tweede is het beperken van waterverbruik bij toiletten belangrijk bij duurzaam waterverbruik, omdat het een aanzienlijke hoeveelheid water bespaart en helpt bij het verminderen van de watervoetafdruk van het bedrijf. Mogelijkheden zijn waterloze urinoirs, stopknoppen of spoelbegrenzers.

Ten derde kunnen bedrijven meer gebruik maken van grijs water (licht verontreinigd afvalwater dat afkomstig is van huishoudelijke handelingen) of hemelwater. Dit hergebruik van grijs en hemelwater zorgt er voor dat er minder schoon drinkwater nodig is, en kan o.a. worden gebruikt voor het spoelen van toiletten of het bewateren van de groenvoorziening.

Duurzaamheidsthema Water

De voordelen van duurzaam waterverbruik

Duurzaam waterverbruik heeft verschillende voordelen:

  1. Efficiënter waterverbruik: Efficiënt watergebruik zorgt voor minder waterafval en draagt bij aan het behoud van het steeds schaarser wordende schoon drinkwater.
  2. Minder lozing van schadelijke stoffen: Bedrijven die aan duurzaam waterverbruik voldoen, minimaliseren de lozing van schadelijke stoffen in het milieu door meer gebruik te maken van hemelwater. Dit leidt tot minder milieuvervuiling en een positieve bijdrage aan een gezonder ecosysteem.
  3. Kostenbesparing: Duurzaam waterverbruik kan leiden tot lagere waterrekeningen en operationele kosten, wat financiële voordelen oplevert voor bedrijven.
  4. Milieubewust imago: Bedrijven die zich inzetten voor duurzaam waterverbruik worden gezien als milieubewuste en maatschappelijk verantwoorde organisaties, wat hun imago en reputatie positief beïnvloedt.
Bekijk meer voordelen van certificeren met Green Key