Afval

Wat houden de afvalnormen in?

Duurzaam afvalbeheer is onmisbaar binnen een bedrijf omdat het helpt bij het behoud van natuurlijke hulpbronnen en het minimaliseren van de negatieve impact op het milieu, terwijl het tevens kansen biedt voor recycling en hergebruik, wat bijdraagt aan een circulaire economie. Bovendien kan duurzaam afvalbeheer de ecologische gevolgen van het toerisme verminderen en de duurzaamheid van bestemmingen vergroten.

De afvalnormen van Green Key kunnen opgedeeld worden in 3 delen:

  • Afvalscheiding
  • Verpakking
  • Voedselverspilling

Ten eerste is afvalscheiding van groot belang in de toerismesector omdat het bijdraagt aan duurzaam afvalbeheer. Door afval op de juiste manier te scheiden, kunnen waardevolle materialen worden gerecycled en hergebruikt, waardoor de hoeveelheid afval die naar stortplaatsen of verbrandingsovens gaat, wordt verminderd. Dit draagt bij aan het behoud van natuurlijke hulpbronnen én vermindert de negatieve impact op het milieu. Daarnaast is het bieden van afvalscheidingsmogelijkheden aan gasten een effectieve manier om bewustzijn te creëren en actieve betrokkenheid te stimuleren.

Ten tweede zijn monoverpakkingen een grote bron van afval in de toerismesector doordat veel producten zoals drankjes, snacks en toiletartikelen individueel verpakt worden. Het verminderen van monoverpakkingen en het bevorderen van herbruikbare alternatieven kan de hoeveelheid verpakkingsafval en diens milieubelasting aanzienlijk verminderen.

Ten derde wordt op dit moment nog te veel voedsel verspild in de toerismesector. Door voedselverspilling tegen te gaan en overtollig voedsel een tweede kans te geven, kunnen toeristische bedrijven een positieve impact hebben op zowel het milieu als de lokale gemeenschappen. Dit kan door het implementeren van een effectief monitoringssysteem, of door samen te werken met organisaties of eigen werknemers om onverkocht maar nog eetbaar voedsel te doneren. Dit draagt tevens bij aan de maatschappelijke betrokkenheid en sociale verantwoordelijkheid van bedrijven.

Duurzaamheidsthema Afval

De voordelen van duurzaam afvalbeheer

Duurzaam afvalbeheer heeft verschillende voordelen:

  1. Kostenbesparing: Duurzaam afvalbeheer kan leiden tot lagere afvalverwerkingskosten en efficiënter gebruik van grondstoffen, waardoor bedrijven geld kunnen besparen.
  2. Milieubewust imago: Bedrijven die zich inzetten voor duurzaam afvalbeheer worden gezien als milieubewuste en maatschappelijk verantwoorde organisaties, wat hun imago en reputatie positief beïnvloedt.
  3. Verminderde ecologische voetafdruk: Door afval te verminderen, hergebruiken en recyclen, dragen bedrijven bij aan het verminderen van hun ecologische voetafdruk en beschermen ze het milieu.
  4. Innovatie en nieuwe zakelijke kansen: Duurzaam afvalbeheer stimuleert innovatie binnen bedrijven en biedt nieuwe zakelijke kansen, zoals het ontwikkelen van circulaire producten en het samenwerken met duurzame partners.
Bekijk meer voordelen van certificeren met Green Key