Natuurinclusief Ondernemen

Heeft jouw bedrijf Green Key en wil je het verschil maken door met je bedrijf naast verduurzamen ook bij te dragen aan natuur en biodiversiteit? In onze nieuwe module ‘Natuurinclusief Ondernemen’ ontdek je de meerwaarde van natuur voor jouw gasten, personeel én de omgeving. Je werkt aan het vergroenen van je binnen- en buitenruimte, jouw recreatieaanbod en communicatie. Kortom: je leert hoe je jouw bedrijf natuurvriendelijker maakt en past dit effectief toe. De module is gemaakt en wordt uitgevoerd in samenwerking met IVN Natuureducatie.

Meer informatie over de module
NO module

EED-audit

Is jouw bedrijf EED-plichtig? Heb je assistentie nodig bij het in kaart brengen van je energieverbruik en het opstellen van het auditrapport? Geen zorgen! Met onze EED-auditmodule, ontwikkeld in samenwerking met Pure Benefit, bieden we deskundige begeleiding om jouw bedrijf door het auditproces te loodsen. Onze service omvat een grondige audit en heldere rapportage (die voor je wordt ingediend bij RVO), waardoor je moeiteloos kunt voldoen aan de EED-richtlijnen.

Meer informatie over de module
EED audit module