Mobiliteit

Wat houden de mobiliteitsnormen in?

Duurzame mobiliteit is onmisbaar binnen een bedrijf omdat het bijdraagt aan verminderde milieu-impact en kostenbesparingen, terwijl het tevens de reputatie en aantrekkelijkheid als bedrijf en werkgever kan versterken. Het bevordert milieuvriendelijke bedrijfspraktijken en biedt werknemers en gasten flexibele en groene vervoersopties.

De mobiliteitsnormen van Green Key kunnen opgedeeld worden in 3 delen:

  • Gasten
  • Medewerkers
  • Leveranciers

Ten eerste dienen gasten verschillende, groene mobiliteitsopties aangeboden te krijgen om bij het bedrijf te komen en vanaf daar de omgeving te verkennen. Bedrijven dienen daarom de bereikbaarheid van het bedrijf via het openbaar vervoer duidelijk te communiceren, verhuuropties en oplaadpunten voor elektrische auto's en fietsen beschikbaar te stellen, en geen vervoerverhuur of taxi’s met verbrandingsmotoren aan te bieden. Hiermee wordt duurzame mobiliteit bij gasten gestimuleerd.

Ten tweede dienen ook de eigen medewerkers gestimuleerd te worden om gebruik te maken van duurzaam vervoer. Dit kan door op verschillende manieren het aantrekkelijker te maken voor medewerkers om in plaats van de auto de fiets, het openbaar vervoer of de elektrische auto te pakken, zoals het verstrekken van fietsvergoedingen of het aanbieden van een bedrijfsabonnement voor het openbaar vervoer. Dit verlaagt de milieubelasting per medewerker aanzienlijk.

Ten derde zorgt ook de transport van inkopen voor een behoorlijke milieubelasting door de CO2 die hierbij vrijkomt. Bedrijven dienen daarom samen te werken met leveranciers die de CO2 uitstoot van hun transport verkleinen.

Duurzaamheidsthema Mobiliteit

De voordelen van duurzame mobiliteit

Duurzame mobiliteit heeft verschillende voordelen:

  1. Verminderde milieubelasting: Door duurzaam vervoer te promoten, zoals het gebruik van elektrische voertuigen of het delen van ritten, kan een bedrijf zijn ecologische voetafdruk verminderen. Dit draagt bij aan milieudoelstellingen, vermindert de CO2-uitstoot en bevordert een positieve reputatie op het gebied van duurzaamheid.
  2. Kostenbesparingen: Duurzame mobiliteitsopties, zoals carpooling of het gebruik van het openbaar vervoer, kunnen kostenbesparingen opleveren voor zowel bedrijven als individuen. Minder brandstofverbruik en lagere onderhoudskosten dragen bij aan financiële efficiëntie.
  3. Versterkte bedrijfsreputatie: Het aanbieden van duurzame mobiliteitsopties laat zien dat een bedrijf zich inzet voor milieuvriendelijke praktijken. Dit kan de merkreputatie verbeteren en klanten, werknemers en partners aantrekken die waarde hechten aan duurzaamheid.
  4. Werknemerstevredenheid: Medewerkers waarderen vaak bedrijven die duurzaam woon-werkverkeer ondersteunen. Dit kan de werknemerstevredenheid verhogen, wat kan leiden tot een hogere retentie, productiviteit en betrokkenheid.
  5. Wettelijke naleving en regelgevingsvoordelen: In sommige regio's zijn er wettelijke vereisten en stimuleringsmaatregelen voor bedrijven die duurzame mobiliteit bevorderen. Bedrijven kunnen profiteren van belastingvoordelen, subsidies of andere financiële incentives wanneer ze zich houden aan milieuvriendelijke mobiliteitsnormen.
Bekijk meer voordelen van certificeren met Green Key