De voordelen van Green Key voor jouw bedrijf

Certificeren met het duurzaamheidskeurmerk Green Key heeft verschillende voordelen voor jouw bedrijf, zoals:

 1. Effectief hulpmiddel: Green Key-certificering biedt bedrijven een duidelijk raamwerk en richtlijnen voor het verbeteren van hun duurzaamheidsinspanningen, wat hen helpt om gestructureerd en doelgericht te werken aan een groenere en toekomstbestendige bedrijfsvoering.
 2. Kostenbesparingen: Duurzaamheidsmaatregelen zoals energiebesparing en afvalbeheer leiden tot lagere operationele kosten en efficiënter gebruik van middelen.
 3. Positief Imago: Certificering met het Green Key duurzaamheidskeurmerk verbetert het bedrijfsimago aanzienlijk, waardoor het zich onderscheidt als een milieubewuste en maatschappelijk verantwoorde onderneming.
 4. Toekomstgerichte positionering: Green Key-certificering helpt bedrijven om in te spelen op de toenemende vraag naar duurzaamheid en verantwoordelijk ondernemen, waardoor ze voorbereid zijn op een duurzamere toekomst.
 5. Medewerkerstevredenheid: De betrokkenheid bij duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen motiveert medewerkers, wat leidt tot een positieve werkomgeving en hogere retentie.
 6. Klanttevredenheid: Het keurmerk spreekt duurzaamheidsbewuste klanten aan en vergroot de tevredenheid van gasten die waarde hechten aan eco-vriendelijkheid.
 7. Innovatie: Het streven naar certificering stimuleert bedrijven om innovatieve duurzaamheidsoplossingen te ontwikkelen, wat leidt tot groei, concurrentievoordeel en nieuwe zakelijke kansen.
 8. Samenwerking en netwerken: Green Key-certificering biedt toegang tot een netwerk van duurzame bedrijven, wat leidt tot kennisuitwisseling, samenwerkingsmogelijkheden en gezamenlijke duurzaamheidsinitiatieven.
 9. Verantwoordelijkheid en leiderschap: Certificering met Green Key toont het bedrijfsleiderschap en de verantwoordelijkheid om een actieve rol te spelen in het oplossen van milieu- en duurzaamheidsuitdagingen.
Meld jouw bedrijf aan voor Green Key

De voordelen van Green Key ten opzichte van andere duurzaamheidskeurmerken

Certificeren met het Green Key heeft verschillende voordelen ten opzichte van andere duurzaamheidskeurmerken, zoals:

 1. Erkende focus op gastvrijheidssector: Green Key is specifiek gericht op de toerisme- en recreatiebranche, waardoor het duurzaamheidskeurmerk koploper is op het gebied van kennis omtrent verduurzaming binnen deze sector en nauw aansluit bij de behoeften en uitdagingen van diens bedrijven.
 2. Wereldwijde (h)erkenning: Green Key is actief in meer dan 60 landen en wordt wereldwijd erkend en herkend door gasten, wat de bekendheid en het vertrouwen van gasten versterkt in de duurzame toewijding van deze bedrijven. Daarnaast vermeldt o.a. Booking.com op hun boekingsplatform welke accommodaties Green Key hebben en daarmee een duurzame keuze zijn.
 3. Uitgebreide begeleiding en advies: Green Key biedt bedrijven gedetailleerde begeleiding en advies om duurzaamheidsmaatregelen te implementeren en te verbeteren, waardoor je er niet alleen voor staat en de kans op succesvolle certificering wordt vergroot.
 4. Focus op continue verbetering: Green Key stimuleert continue verbetering door de normen regelmatig te herzien en bedrijven aan te moedigen hun duurzaamheidsprestaties voortdurend te evalueren, wat leidt tot een doorlopende positieve impact.
 5. Focus op lokale impact: Green Key legt met verschillende duurzaamheidsthema's een sterke nadruk op de positieve impact van bedrijven op de lokale gemeenschap, wat helpt om duurzaamheid ook lokaal te versterken en ondersteunen.
 6. Flexibiliteit en customisatie: Green Key biedt ruimte voor aanpassingen aan specifieke regionale omstandigheden en bedrijfsgroepen waardoor het geschikt is voor diverse bedrijfsmodellen, wat zich vertaalt naar een breder toepassingsgebied voor certificering.
 7. Klantgerichte communicatie: Green Key ondersteunt bedrijven bij het effectief communiceren van hun duurzaamheidsprestaties naar klanten en gasten, wat hun reputatie en relaties versterkt.
Bekijk de verschillende vormen van advies & ondersteuning die Green Key biedt

De financiële voordelen van Green Key voor jouw bedrijf

Certificering met Green Key kent verschillende financiële voordelen voor jouw bedrijf. Dit omvat o.a. de volgende voordelen en subsidies:

Financiële voordelen & subsidies

Green Key bedrijven die in milieumaatregelen investeren kunnen gebruik maken van diverse rijkssubsidieregelingen, zoals:

Zie de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voor meer informatie over de verschillende rijkssubsidieregelingen.

Milieu- en Energielijst

Bedrijven hebben de mogelijkheid om met fiscaal voordeel te investeren in energiezuinige technieken en innovatieve en milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen die op de Milieu- en Energielijst staan.

Energie-investeringsaftrek (EIA)

De overheid wil met de Energie-investeringsaftrek (EIA) energiezuinige investeringen stimuleren en energiebesparing, CO2-reductie en het toepassen van duurzame energie een impuls geven. Bedrijven die investeren in technieken uit de zogenoemde Energielijst, kunnen via de EIA tot 45,5 procent van de investeringskosten aftrekken van hun fiscale winst. Deze Energielijst wordt jaarlijks geactualiseerd.

Milieu-investeringsaftrek (MIA) / Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil)

Doormiddel van de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) maakt de overheid het extra aantrekkelijk voor bedrijven om te investeren in innovatieve en milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen en technieken die op de zogenoemde Milieulijst staan. Deze Milieulijst wordt jaarlijks geactualiseerd en bevat ruim 300 innovatieve en milieuvriendelijke investeringen die in aanmerking komen voor fiscaal voordeel.

Geïnteresseerd en benieuwd of jouw verduurzamingsinvestering in aanmerking komt?

Bekijk de Milieu- en Energielijst

Je kan op deze pagina jouw bedrijfssector en milieudoel invoeren of zoeken op trefwoorden/codes. Vervolgens worden de mogelijke verduurzamingsinvesteringen getoond die onder de EIA of MIA/Vamil regeling vallen. Als je op één van deze resultaten klikt vind je verdere uitleg over de voorwaarden en voordelen van de investering, en een link om een aanvraag voor deze investering in te dienen. Zie hier een interactieve kaart met een overzicht van de verschillende verduurzamingsinvesteringen die op de Milieu- en Energielijst staan.

Rabo Impactlening

Met de Rabo Impactlening geeft de Rabobank een rentekorting aan bedrijven en organisaties die ondernemen met een duurzame of maatschappelijke impact. Je kan van deze regeling profiteren als je in aanmerking komt voor een zakelijke lening en in geselecteerde branches actief bent of duurzaam koploper bent. Green Key deelnemers met Goud komen in aanmerking voor de Rabo Impactlening.

Het bedrijf dient te voldoen aan de volgende regels die zijn opgesteld samen met de Europese Investeringsbank (EIB):

 • In jouw bedrijf werken maximaal 3000 fte
 • De looptijd van de zakelijke lening is vijf of tien jaar
 • Het bedrag dat je wil lenen ligt tussen de € 250.000 en € 7,5 miljoen
 • Jouw bedrijf moet een gouden Green Key certificering hebben
Meer informatie over de Rabo Impactlening

Wat vinden onze deelnemers zelf van Green Key?

Michel Kloeg | Kloeg Collection

De Green Key certificering is voor ons dé manier om de rest van de wereld te laten zien waar we op het gebied van duurzaamheid mee bezig zijn.

Tim Slager | Molecaten

Duurzaamheid is onderdeel van de bedrijfsvoering geworden, en het is makkelijk om daarin een standaard te hebben die door de sector gebruikt wordt om daarmee jezelf te kunnen meten.

Chantal van Swieten | Recreatiepark De Boshoek

Door de maatregelen merk ik dat iedereen (binnen het bedrijf) heel enthousiast is geworden over duurzaamheid. Daardoor komen er ook nieuwe ideeën naar voren van collega’s, en dat is heel erg waardevol.

Hans Bom | Hotel de Sterrenberg

De duidelijke indeling en hoofdstukken maken het gemakkelijk om met al je medewerkers er doorheen te komen. Ik kan het iedereen aanraden!

Bart van Leeuwen | Restaurant Logica

Het is niet moeilijk om te zeggen dat je zoveel mogelijk duurzaam werkt. Klanten waarderen het als je daadwerkelijk kunt aantonen (met Green Key) dat je duurzaam bezig bent.

Aline De Jong-Visser | Camping de Stjelp

Greenkey Certificering is echt een aanrader. Je leert veel! Je wordt nog bewuster, krijgt veel nieuwe inzichten op het gebied van betere sturing op kosten, afvalreducering en natuur. Het is echt een leerzaam traject.

Fred Verbeek | EuroParcs De Woudhoeve

Green Key is ook een stukje informatieoverdracht naar je gasten toe. Die zien waarmee je bezig bent (qua verduurzaming), wat zij uiteindelijk in hun privéleven meenemen.

Nelly Zuidam | De Koevoet

Je moet veel uitzoeken over je bedrijf. Hoeveel water en gas verbruik je? Hoeveel containers afval produceer je maandelijks? Het is goed om dit soort dingen te monitoren. Je kunt goed de vinger aan de pols houden (met Green Key). Je weet precies wat gaande is in het bedrijf.

Toon Weijenborg | Camping Zeeburg Amsterdam

Met behulp van Green Key zetten we de puntjes op de i wat duurzaamheid betreft. Toch weer een extra stapje in de goede richting!