Energie

Wat houden de energienormen in?

Duurzaam energieverbruik is onmisbaar binnen een bedrijf omdat het bijdraagt aan het verminderen van de milieu impact, het de afhankelijkheid van niet-hernieuwbare energiebronnen verminderd én het de veerkracht en concurrentiepositie van het bedrijf versterkt in een steeds meer duurzaam bewuste samenleving. Bij bedrijfsverduurzaming is het daarom essentieel dat ook het energieverbruik verduurzaamd, wat leidt tot het bevorderen van milieuvriendelijke praktijken en een meer verantwoorde bedrijfsvoering.

De energienormen van Green Key kunnen opgedeeld worden in 4 delen:

  • Verlichting
  • Verwarmen & Koelen
  • Alternatieve energieopwekking
  • Energiebesparing & Isolatie

Ten eerste dienen bedrijven bewuster om te gaan met verlichting omdat het een aanzienlijke impact heeft op het energieverbruik en de kosten. Dit kan door gebruik te maken van energie-efficiënte verlichting of het toepassen van automatische lichtschakeling waardoor het (onnodige) energieverbruik verlaagd wordt.

Ten tweede dient energieverlies en ongewenst energieverbruik te worden voorkomen door het verwarmen en koelen van het gebouw zo efficiënt mogelijk te maken. Aangezien Green Key een bovenwettelijk keurmerk is, en voldaan moet worden aan relevante beleidskaders en milieu wet- en regelgeving, dient er aan de wettelijk verplichte energiebesparende maatregelen op gebouwniveau met betrekking tot de klimaatinstallaties gedaan te worden. Denk hierbij aan maatregelen omtrent gebouwverwarming, warmtevoorziening, gebouwventilatie en gebouwkoeling. Daarnaast dient er, afhankelijk van het energieverbruik, een energieregistratie- en bewakingssysteem toegepast te worden.

Ten derde kan er gebruik gemaakt worden van energie die niet opgewekt wordt uit fossiele brandstoffen maar uit milieuvriendelijkere alternatieven, om zo de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Denk hierbij aan het inkopen van groene energie of een eigen energieopwekkingsysteem.

Ten vierde en laatste dient onnodige energieverspilling tegen te worden gegaan doormiddel van betere isolatie en energiebesparing. Vooral op plekken waar veel energie wordt verbruikt is veel winst te behalen. Denk hierbij aan o.a. hotelkamers, keukens, zwembaden, sauna’s, terrassen en accommodaties.

Duurzaamheidsthema Energie

De voordelen van duurzaam energieverbruik

Duurzaam energieverbruik heeft verschillende voordelen:

  1. Kostenbesparing: Duurzaam energieverbruik leidt tot lagere energierekeningen en operationele kosten, wat de financiële positie van het bedrijf versterkt.
  2. Minder afhankelijkheid van niet-hernieuwbare bronnen: Door te kiezen voor duurzame energiebronnen, verminderen bedrijven hun afhankelijkheid van fossiele brandstoffen, waardoor ze minder kwetsbaar zijn voor prijsschommelingen en leveringsproblemen.
  3. Lagere ecologische voetafdruk: Door de CO2-uitstoot te verminderen en het energieverbruik te optimaliseren, dragen bedrijven bij aan een schoner milieu en beperken ze hun impact op klimaatverandering.
  4. Maatschappelijke verantwoordelijkheid: Duurzaam energieverbruik toont betrokkenheid bij milieubescherming en maatschappelijke verantwoordelijkheid, waardoor bedrijven een positief imago creëren bij klanten, werknemers en belanghebbenden.
  5. Stimulans voor innovatie en concurrentievoordeel: Bedrijven die investeren in duurzaam energieverbruik bevorderen innovatie op het gebied van groene technologieën en kunnen een concurrentievoordeel behalen door hun milieuvriendelijke praktijken te benadrukken.
Bekijk meer voordelen van certificeren met Green Key