Wat houdt de EED-audit in?

De EED-auditplicht is een verplichting vanuit de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED). Het doel ervan is om ondernemingen en instellingen bewust te maken van hun energiegebruik én van de mogelijkheden om energie te besparen en te verduurzamen. De EED-auditplicht geeft een gedetailleerd overzicht van alle energiestromen binnen de onderneming. Ook geeft de audit inzicht in de mogelijke besparingsmaatregelen en de te verwachten effecten daarvan. Het gaat hier onder andere om het energieverbruik van gebouwen, installaties, industriële processen en het zakelijk vervoer. De EED-audit dient eens in de 4 jaar plaats te vinden.

Je bent verplicht om de EED-auditplicht uit te voeren als jouw onderneming aan één van deze 2 punten voldoet:

  • 250 fte of meer inclusief deelnemingen van of in partnerondernemingen en verbonden ondernemingen.
  • een jaaromzet van meer dan € 50 miljoen én een jaarlijkse balanstotaal van meer dan € 43 miljoen, inclusief deelnemingen van of in partnerondernemingen en verbonden ondernemingen.
EED audit foto 1

Wat houdt de module in?

Green Key biedt in samenwerking met Pure Benefit de EED-audit module aan Green Key bedrijven aan. Hierbij krijgt het bedrijf een volledige EED-audit en een overzichtelijke rapportage die door Pure Benefit uitgevoerd en ingediend wordt bij het RVO. Deze audit resulteert in een rapportage die een duidelijk overzicht van alle energiestromen en mogelijke besparingskansen binnen jouw bedrijf geeft. Na ontvangst van het rapport kan jouw bedrijf direct aan de slag met het implementeren van de (verplicht te nemen) besparingsmaatregelen.

Tijdens de Green Key keuring bespreekt de keurmeester de voortgang van jouw EED-auditrapportage. Het rapport wordt doorgenomen en gezamenlijk wordt bekeken welke nog te nemen besparingsmaatregelen al wel en nog niet zijn uitgevoerd.

De keurmeester adviseert de deelnemer bij het maken van een plan van aanpak wanneer en hoe de acties uitgevoerd kunnen worden. De keurmeester helpt de deelnemers hierbij op weg met globaal advies hoe de nog te nemen besparingsmaatregelen aangevlogen kunnen worden.

De kosten van de EED-audit module voor Green Key bedrijven bedragen per EED-audit en rapportage een gereduceerd tarief van €2.199,- aan Pure Benefit, en jaarlijks €200,- aan Green Key. Hiervoor ontvangt de Green Key deelnemer een volledige audit, een overzichtelijke rapportage, indiening van het rapport bij het E-loket van RVO, én advies van en rapportage bespreking met de keurmeester (tijdens de Green Key keuring) over de verschillende besparingsmaatregelen voor jouw bedrijf.

EED audit foto 3

Wat zijn de voordelen van de module?

Het kiezen voor de EED-audit module heeft meerdere voordelen, zoals:

  • Je voldoet aan de EED-auditplicht
  • Je krijgt professionele hulp van Pure Benefit bij de audit en het rapporteren, wat het voldoen aan de EED-auditplicht vergemakkelijkt
  • Je krijgt een overzichtelijk inzicht in de besparingsmogelijkheden voor jouw bedrijf, waardoor je niet alleen energie maar ook kosten kan besparen
  • De keurmeester helpt bij waken van de voortgang van de EED-rapportage tijdens de Green Key keuring, waardoor besparingsmaatregelen effectiever doorgevoerd worden en je goed voorbereid bent voor (mogelijke) milieucontroles van lokale milieudiensten
EED audit foto 2

Interesse of een vraag? Neem contact met ons op!

Stichting KMVK

    (Bezoek)adres
  • Storkstraat 24
  • 3833 LB Leusden