Bewust genieten in het groen.

Vlieg er eens uit voor een weekendje.

Lekker luieren in het gras.

Proef heerlijke lokale smaken.

Natuurlijk aan tafel.

Zo vrij als een vogel.

Algemeen

Ondernemers die voor hun bedrijf een Green Key willen behalen, kunnen zelfstandig aan de slag gaan. 
Voor het behalen van Green Key worden onderstaande stappen doorlopen.

Accommodaties met een Green Key voldoen aan strenge normen op het gebied van duurzaamheid, milieu en MVO. De normen richten zich op interne- en externe communicatie, voldoen aan wet- en regelgeving, duurzaamheid in het management van de onderneming,  gebruik van energie, gas en water, afvalmanagement, vervoer, food & beverage, textiel, papier, drukwerk, etc.

Voor de verschillende bedrijfssectoren zijn er handleidingen geschreven. U kunt de verschillende handleidingen met daarin de normen en toelichtingen downloaden. De handleidingen bevatten alleen een korte weergave van de daadwerkelijke normen. Aanvullende informatie en toelichtingen treft u aan in de Doe-het-zelfkeuring van Mijn Green Key, de digitale omgeving van Green Key.

Verplichte en optionele normen
Voor alle bedrijven geldt dat zij moeten voldoen aan alle verplichte normen en een aantal optionele normen. De verplichte normen zijn basis milieunormen, zoals het registreren en besparen van gas, water en elektra en het verminderen van de hoeveelheid (rest)afval.
De optionele normen gaan een stap verder. Hieronder vallen maatregelen zoals het gebruik maken van duurzame energie, het gebruik maken van zeepdispensers, of het zelf zuiveren van afvalwater.

De normen zijn vastgesteld door het bestuur van de Stichting KMVK en voldoen aan de internationale normen van Green Key die weer vastgesteld zijn door FEE International

Gereedschappen / voorbeeld verklaringen / hulpmiddelen
In  de factsheets staat nog extra uitleg en aanvullingen op de normen/criteria en de gereedschappen bevatten allerlei voorbeeld documenten en voorbeeldverklaringen

Interesse? U wilt uw bedrijf aanmelden? Kijk verder bij stap 2.

Nog geen toegang tot Mijn Green Key? Meld u aan of neem telefonisch contact met ons op.

 

U meldt zich aan bij Green Key via het aanmeldformulier. Hierna nemen wij telefonisch contact met u op en sturen u een bevestiging. Vervolgens kunt u inloggen en aan de slag in Mijn Green Key.

Bent u nog niet zo bekend met Green Key en wilt u eerst kennis maken dan kunt u (vrijblijvend) een proefaccount aanvragen.

Bekijk hier de deelnamekosten.

Hoe behaal ik een Green Key certificaat voor mijn organisatie?

Na aanmelden kunt u inloggen op de website en gaat u aan de slag in Mijn Green Key, dit is uw eigen beveiligde omgeving binnen deze website. U gaat naar Mijn keuringen. Hier staat een doe-het-zelfkeuring klaar die u dient in te vullen. Dit ingevulde document is de basis voor de keuring op uw bedrijf.

Bij elke norm kunt u door te klikken op deze  de toelichting en de controle door de keurmeester bekijken. Maakt u bij het invullen van de keuring ook gebruik van de gereedschappen (voorbeelddocumenten) en bezoek ook de etalage met duurzame producten.

Extra hulp nodig bij de voorbereiding?
Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met Stichting KMVK (greenkey@kmvk.nl of 030-6358917). Tevens wordt er een aantal keer per jaar een cursus Mijn Green Key verzogd op het kantoor in Utrecht. Wij helpen u dan bij de voorbereiding van de keuring. Voor meer informatie en aanmelden klik hier.

Klaar om gekeurd te worden?

Wanneer u klaar bent met het invoeren van alle gegevens en documenten in de doe-het-zelfkeuring kunt u de keuring aanvragen bij het kantoor van Green Key. Houd hiervoor een termijn van 4-6 weken aan.

Proefkeuring:
U bent tijdens het implementatieproces nog niet helemaal zeker van de zaak, maar denkt ver te zijn. In dat geval kunt u een proefkeuring aanvragen, voor een eenmalige meerprijs van € 410,--. Een van de keurmeesters zal uw bedrijf inspecteren en adviezen geven over nog te nemen maatregelen. Mocht het zijn dat u te bescheiden bent geweest en u valt al binnen de normen, dan ziet de Stichting KMVK deze proefkeuring als de échte keuring. U betaalt dan geen extra kosten en de factuur voor de proefkeuring wordt in dit geval gecrediteerd.

Een van onze keurmeesters bezoekt uw bedrijf om te beoordelen of u de implementatie succesvol heeft afgerond. De keuring kan drie uitslagen hebben:

  1. Uw bedrijf wordt goedgekeurd voor het gewenst niveau en wordt gecertificeerd.
  2. Uw bedrijf is bijna goedgekeurd voor het gewenst niveau. U dient echter nog beperkt aanvullende informatie aan te leveren of actie te ondernemen. De Stichting spreekt met u een termijn af waarbinnen u bewijsmateriaal digitaal aanleverd (via “Mijn Green Key”). Na goedkeuring van dit bewijsmateriaal wordt u gecertificeerd.
  3. Er dienen nog meerdere maatregelen genomen te worden om binnen de criteria van Green Key te vallen (er zijn meer dan 5 verplichte normen nog niet akkoord). U krijgt daartoe adviezen van de keurmeester. De keurmeester komt na afronding van deze resterende maatregelen terug voor de herkeuring. Voor de kosten hiervan zie de deelnamevoorwaarden.

Als uw  bedrijf is goedgekeurd krijgt uw bedrijf het Green Key keurmerk. Van de Stichting KMVK ontvangt u het certificaat, het muurschild met jaartal en niveau, Green Key brochures, een vlag (indien gewenst) , een balievlaggetje, een vermelding op de nationale en internationale Green Key website en een vermelding in de Green Key App.

De certificering is een jaar geldig. Ieder jaar organiseert de Stichting KMVK in februari de landelijke uitreiking Green Key. Tijdens dit feestelijke congres worden de certificaten uitgereikt op basis van fysieke/administratieve keuring van het voorgaande jaar.

De keuring vindt ieder jaar plaats. Na twee achtereenvolgende jaren te zijn gekeurd op locatie door de keurmeester zal de keuring om het jaar * op locatie plaatsvinden. In het tussenliggende jaar dient men wel het kengetallenregistratiesysteem bij te werken in Mijn Green Key.

Wilt u uw niveau tussentijds wijzigen (bijvoorbeel van brons naar zilver) dan kunt u hiervoor contact met ons opnemen. Er wordt een keuring op locatie ingepland. Er worden hiervoor geen extra deelnamekosten in rekening gebracht.

*  B&B, minicampings, restaurants en natuurkampeerterreinen worden 1x per 3 jaar op locatie gekeurd