Herziening normen 2022 - 2025

Aanmelden bijeenkomst

U bent van harte welkom om uw input te geven aan de normen 2022 - 2025. Dit kan tijdens de bijeenkomst die wij organiseren op woensdag 20 oktober van 10.00 uur tot 12.00 uur

U kunt ook schriftelijk reageren, uw input kunt u sturen naar greenkey@kmvk.nl

De uitkomst van de actualisatie wordt als advies gestuurd aan het bestuur van Stichting KMVK, de licentiehouder van Green Key in Nederland. Het algemeen bestuur stelt de nieuwe normen vast. Deze normen zijn ook getoetst aan de basisnormen van Green Key International. De nieuwe set normen gaan in per 1 januari 2022 voor een periode van vier jaar. Huidige Green Key deelnemers worden op de hoogte gebracht van de nieuwe normen en krijgen één jaar de tijd om hieraan te voldoen.

CONCEPT normen Green Key 2022-2025