Evaluatieformulier keuring

Evaluatieformulier keuring

Uw Gegevens
Kalender (dd-mm-jjjj) 
Kunt u de onderstaande items waarderen met het cijfer 1-5 . 1 zeer slecht 2 slecht 3 neutraal 4 goed 5 zeer goed
Het maken van de afspraak van de keuring.
Het contact tussen de GK keurmeester en uw bedrijf.
De inleiding en uitleg van/over de keuring.
Het bespreken van de documenten die u voor de keuring aangeleverd heeft.
De rondgang door uw bedrijf
De adviesrol van de keurmeester
De voorbeelden die de keurmeester noemt
De conclusie en afronding van de keuring
Heeft u suggesties m.b.t. de keuring