Evaluatieformulier keuring

Evaluatieformulier keuring

Uw Gegevens
Kalender (dd-mm-jjjj) 
Vult u hieronder een rapportcijfer van 1-5 in (1 = zeer slecht 2= onvoldoende 3 = voldoende 4 = goed 5 = zeer goed)
1. Het maken van de keuringsafspraak
2. Het contact tussen de keurmeester en uw bedrijf
3. De inleiding en uitleg van/over de keuring
4. Het bespreken van de documenten die u voor de keuring aangeleverd heeft
5. De rondgang door uw bedrijf
6. De adviesrol van de keurmeester
7. De voorbeelden die de keurmeester u geeft
8. De conclusie en afronding van de keuring door de keurmeester
9. De afronding van de keuring door KMVK
Heeft u suggesties m.b.t. de keuring