Green Key Event

Uitnodiging ontvangen voor het jaarlijkse Green Key Event?! Hieronder het aanmeldformulier.
U kunt per bedrijf maximaal 2 personen aanmelden.

Aanmelden kan tot 1 februari a.s.

Heeft u geen uitnodiging ontvangen maar wilt u wel aanwezig zijn, neem dan even contact met ons op.

Routebeschrijving    Programma

Het hotel op de Dam is goed te bereiken met het openbaar vervoer, vanaf het Centraal Station is het ongeveer 10 minuten lopen. Komt u met de auto? Bij het hotel is een parkeergarage, Parking Krasnapolsky, hier zal voldoende parkeergelegenheid zijn om uw auto te parkeren. U kunt uw auto ook aan de rand van Amsterdam parkeren en verder reizen met het openbaar vervoer,
bekijk hier alle locaties.

Aanmeldformulier Green Key Event 2018

Uw Gegevens
Max. 2 workshops aankruisen - zie hieronder de uitgebreide beschrijving van de workshops
Als u een 2e persoon wilt aanmelden vult u het formulier nog een keer in.

Workshops Green Key Event 2018

Workshop 1:  De circulaire economie > nieuwe kansen voor hotels
Froukje Anne Karsten (gemeente Amsterdam), Claire van Campen (Tropenhotel) en Patty van der Meer (Albus Hotel).

Op initiatief van de gemeente Amsterdam is de Koplopergroep Circulaire Hotels aan de slag om gezamenlijk de kansen te verkennen en stappen te zetten richting een circulaire bedrijfsvoering. De koplopergroep bestaat uit negen hotels. Tijdens de workshop gaan de inleiders in op het benutten van kansen van de circulaire economie en delen twee deelnemers uit de Koplopergroep hun ervaringen.

Wat is de essentie van de circulaire economie?De circulaire economie betekent anders kijken naar en anders organiseren van het kopen, gebruiken en afdanken van goederen en diensten.
In een circulaire economie worden producten slimmer ontworpen (minder grondstoffen), worden producten bewust gebruikt (producten gaan langer mee) en is er sprake van meer en hoogwaardig hergebruik (afval is grondstof). In een circulaire economie wordt ingezet op waardebehoud in de hele keten.

Waarom zijn hotels belangrijk voor de circulaire economie?
Met meer dan 400 hotels is deze branche van groot belang voor de economie in Amsterdam. Hotels kopen veel producten in (voedsel, meubilair, verlichting, apparatuur), en bieden een brede variatie aan diensten (gastvrijheid). Een hotel is hierdoor onderdeel van veel verschillende ketens; ketens waarin de stap van lineair naar circulair meestal nog moet worden gezet. Hotels kunnen dit in hun rol als inkoper en opdrachtgever flink aanjagen.                 

        

Workshop 2:  Wet & Regelgeving energiebesparing.
Patrick Teunissen, Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.

Onlangs was in het nieuws dat de overheid strenger gaat toezien op de uitvoering van wet- en regelgeving inzake energiebesparing. Er is vaak veel onduidelijkheid hierover bij ondernemers. Er komt ook veel op u af. Wat is nu de wettelijke basis? Denkt u aan de lijst erkende energiebesparingsmaatregelen, energielabel, energie prestatie keurmerk en voor grote concerns de EED (European Energy Directive).

Patrick Teunissen werkt bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, het "bevoegd gezag" dat de controles uitvoert in de regio groot Amsterdam. Een man van en uit de praktijk. Hij was ook bij de Green Key uitreiking in 2016 onze gast. Maar in de afgelopen twee jaar is er weer veel gebeurt. Tijd voor uw update over deze belangrijke thematiek!

 

Workshop 3:  Duurzaam Terreinonderhoud
Arthur Helling, RECRON

Voor campings, groepsaccommodaties, vakantieparken en jachthavens geldt de Green Deal Recreatie, waardoor recreatieondernemers nog tot 2020 de tijd hebben om de bedrijfsvoering om te buigen naar chemievrij onkruidbeheer.

Projectleider van deze Green Deal Recreatie, Arthur Helling (RECRON),  zal ingaan op de ervaringen van chemievrij onkruidbeheer tot nu toe binnen de recreatiesector. De voor- en nadelen van de verschillende alternatieven, de wettelijke context en actuele ontwikkelingen rond bijvoorbeeld exotenbestrijding komen aan bod.

Terreinen van overige accommodaties zoals congrescentra, conferentieoorden, hotels etc vallen niet onder deze Green Deal Recreatie. Deze bedrijven dienen al  terreinen/verhardingen/groenvoorzieningen op een duurzame manier te onderhouden. Toch is deze workshop ook voor deze bedrijfsgroep interessant, want er zullen de nodige ervaringen uitgewisseld worden. Wij bevelen deze workshop dan ook aan voor dit soort accommodaties met eigen verhardingen/grote groenvoorzieningen. 

 

Workshop 4:  Tiny Forest
IVN Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid

Een Tiny Forest is een dichtbegroeid, inheems bos ter grootte van een tennisbaan. Dit bos is niet alleen een prettige plek voor vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren, maar ook voor uw gasten. Met of zonder kinderen. Zij ervaren in een tiny forest de Nederlandse (inheemse) natuur. Uw gasten kunnen elkaar op deze prettige en gezonde plek ontmoeten. Een tiny forest stimuleert de biodiversiteit in de omgeving van uw bedrijf en biedt kansen om klimaatproblemen tegen te gaan. Meer natuur zorgt voor een gezondere leefomgeving en een rustpunt voor recreanten en stadsbewoners. Zo komt de natuur steeds dichterbij.

Een Tiny Forest kan relatief eenvoudig aangelegd worden. Of uw bedrijf nu in de stad of op het platteland gevestigd is. Het biedt vele voordelen waaronder stimulering biodiversiteit, natuurbeleving, waterberginscapaciteit, verbetering luchtkwaliteit, tegengaan van hittestress en heeft uiteraard positief effect op de gezondheid van uw gasten én uw medewerkers!

 

Workshop 5:  Verantwoorde Vis op de Kaart
Maud Veraar, Good Fish Foundation

De Good Fish Foundation stelt zich ten doel de overgang naar een duurzame en verantwoorde visserij en visteelt te bevorderen door de vraag naar goede vis te vergroten. Daarnaast wil de foundation consument en ondernemer ondersteunen bij een verantwoorde keuze. De stichting richt zich primair op de visaanvoer, verwerking, handel, consument en overheid in Nederland en Europa. Good Fish Foundation is ook de partij achter de VISwijzer en houdt zich bezig met het toevoegen van nieuwe thema’s zoals illegaal gevangen vis, sociale omstandigheden, traceerbaarheid en bijvangst.  De Good Fish Foundation werkt samen met ondernemers om de visketen nationaal en internationaal verder te verduurzamen.

In deze workshops gaat Maud Veraar van de Good Fish Foundation in op het belang van verantwoorde vis op de kaart en welke rol u als Green Key gecertificeerd bedrijf hier in kan hebben.

 

Workshop 6:  Rondleiding NH Collection Grand Hotel Krasnapolsky.

Een kijkje achter de schermen van het NH Collection Grand Hotel Krasnapolsky.