Nieuwsbrief najaar 2013

Nieuwsbrief najaar 2013

Voorwoord

Voeding of vulling.

 

Recent las ik een artikel van de directeur van EKO PLAZA. Een snel groeiende supermarkt keten van biologisch voedsel. Ondanks de recessie wordt de ene winkel na de andere winkel geopend. De reden die de directeur gaf,  op de vraag hoe kan dat nu dat er steeds nieuwe winkels geopend worden in deze tijd waar we bij de gewone supermarkten een beperking zien van de bestedingen , was, dat er steeds meer mensen voedsel willen kopen en geen vulling.

Ook wij herkennen dit verschijnsel. Bij steeds meer keurmerkhouders zien we regioproducten en biologische producten op de kaart staan. Dat geldt ook voor de dranken. Tijdens de manifestatie Gastvrij Rotterdam in september was dat in het groene paviljoen ook zichtbaar. Niet alleen voedsel maar ook dranken zoals daar de biologische wijnen werden gepresenteerd. Maar ook tijdens de presentaties die door Green Leisure waren georganiseerd werden boeiende voorbeelden gegeven hoever het nu al staat met verantwoord voedsel.

Terwijl ik dit bericht maak is onze directeur Erik van Dijk aan zijn collega’s in de hele wereld aan het uitleggen wat de koplopersgroep van de Blauwe Vlag in Nederland betekent. Een groep jachthavenondernemers die naast de criteria van de Blauwe Vlag nu ook de energie en milieunormen van de Green Key binnen hun bedrijf invoeren. Zeer constructief zijn deze ondernemers er mee bezig en het resultaat is een behoorlijke kwaliteitsverbetering van de jachthavens op het gebied van energiebesparing. Ik ga er vanuit dat binnenkort zich meer jachthavenexploitanten zich melden om mee te doen. Samen met de koplopersgroep zijn we aan het nadenken hoe we deze prestatie zullen communiceren naar de gasten.

In de verblijfsrecreatie hebben we onlangs een groot aantal nieuwe keurmerkhouders erbij gekregen . Landal heeft namelijk op de dag van de duurzaamheid besloten dat alle parken een Green Key gaan halen. Niet alleen in het binnenland maar ook in het buitenland. De eerste 4 parken in Nederland hebben hun gouden keurmerk inmiddels gekregen. Een felicitatie zeker waard.

 

Om goed zicht te krijgen op de besparingen zowel individueel als ook gezamenlijk zijn we druk bezig het benchmark systeem verder in te voeren. Dit kan alleen goed gaan als we de juiste kengetallen van de keurmerkhouders aangeleverd krijgen.  In 2014 moet dit geregeld zijn.  Verder zijn we met de Hogescholen een project aan het uitvoeren waarbij we de Carbon Footprint van onze prestaties kunnen laten zien. Voor de totale leisure industrie een belangrijk project.

 

DJ Verstand

Voorzitter KMVK.

 

 

STICHTING KMVK

 

 

Twitter

Volg ons op twitter             @BlauweVlag

                                               @GreenKeyNL

 

 

 

Inspirerende eerste editie 'Jaarlijkse dag van de Duurzame Gastvrijheid'

De Hotelschool Den Haag, vestiging Amsterdam, was op 10 oktober 2013 - de dag van de duurzaamheid - het podium voor de Inspiratiedag Duurzame Horeca. Veertig enthousiaste ondernemers uit Amsterdam lieten zich de ochtend bijpraten over duurzaamheid en de doelstellingen van de gemeente Amsterdam door stadsdeelvoorzitter Centrum Jeanine van Pinxteren. Aandacht voor voedselverspilling, 'waar komt het voedsel vandaan?' en efficiënte bedrijfsvoering staan daarbij centraal. Ook kreeg de Amsterdamse horeca complimenten voor haar activiteiten tot nu toe. Green Key, Omgevingsdienst en KHN maakten de ochtend compleet met praktische tips en trucs en uitleg over de actieplannen.


De middag stond in het teken van actie. Workshops over duurzame inkoop, lokale producten inkopen, energie- en waterbesparing en aanpak voedselverspilling zorgden voor interessante discussies onderling, inspiratie door het delen van ervaringen met elkaar en praktische handvatten van hoe duurzaamheid op te pakken. Ook dilemma's en mogelijke drempels kwamen langs en werden in een open sfeer met elkaar besproken. Zo kon iedereen aan het eind van de middag met enkele concrete aandachtspunten direct aan de slag om zijn bedrijf weer een stap verder te brengen in duurzaamheid.

http://www.khn.nl/web/guest/content-template/-/asset_publisher/qJ4e/content/inspirerende-eerste-editie-jaarlijkse-dag-van-de-duurzame-gastvrijheid

 

 

Tarieven 2014

 

Blauwe Vlag

Jachthavens

 €     595,00

Binnenstranden

 €     595,00

Strand

 €  1.245,00

Green Key

B&B / Minicamping

 €     175,00

Klein (omzet < 100.000)

 €     295,00

Middel (omzet tussen 100.000 - 1.200.000)

 €     450,00

Groot (omzet >1.200 000)

 €     705,00

entrée fee

 €     199,00

Nationale Classificatie Groepsaccommodaties

1e gebouw

 €     145,00

extra gebouw

 €        25,00

 

 

MVO Award voor Henk Holscher van Inntel.

Directeur Henk Holscher van Inntel Hotel Zutphen heeft de Doe Mee Award gewonnen en uitgereikt gekregen door  Wethouder Patricia Withagen.

Hij viel in de prijzen voor de ambassadeursrol die hij vervult om in Zutphen sociaal ondernemen te verspreiden.

De award is bestemd voor mensen die zich bijzonder in zetten voor de integratie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Holscher heeft gezorgd voor werkervaring en begeleiding van zeker 20 mensen in één jaar.  Daarnaast heeft hij een plan ontwikkeld voor de doorstroming van deze mensen zodat er weer kans is op een reguliere baan. Volgens de jury een ondernemer met het hart op de goede plaats. Holscher is gekozen uit 16 deelnemers.  Natuurlijk heeft zijn hotel al een Green Key en wel een Gouden.  Goed voorbeeld doet goed volgen.

 

 

 

 

GREEN KEY  

 

Bijeenkomst Green Key Horeca Zeeland

 

In opdracht van de provincie Zeeland en een aantal Zeeuwse gemeenten is het project Duurzame Horeca Zeeland gestart. Doel is om het aantal Green Key gecertificeerde bedrijven te verdubbelen in deze provincie, met nadruk onder hotel- en restaurant/strandpaviljoen bedrijven.

Deelnemers ontvangen een bijdrage van 50% op de kosten voor deze begeleiding en op de deelnamekosten aan het keurmerk in het eerste jaar. De provincie en 8 Zeeuwse gemeenten willen zo de Green Key voor een grote groep ondernemers in de sector bereikbaar maken. Samen met partners als VVV Zeeland willen zij Zeeland gaan promoten als een aantrekkelijke, maar ook duurzame bestemming.

 

De coördinatie van het project is in handen van de Stichting KMVK. Voor informatie en deelname kan men zich melden bij Johan Kaspers via tel. 06 – 13 51 71 63 of e-mail kaspers@brederodeadvies.nl

 

Uitreiking 2014

De jaarlijkse uitreiking van de Green Key certificaten zal plaatsvinden op donderdag 13 februari 2014. Landal, die onlangs besloten heeft alle parken Green Key te certificeren, zal onze gastheer zijn op Landgoed ’t Loo in Het Loo. Wederom gaan we zorgen voor een goed programma met interessante sprekers, informatiemarkt en workshops. Noteert u 13 februari alvast in uw agenda van volgend jaar.

 

 

Green Key APP

Green Key International heeft de Green Key app verbetert. De url van het gecertificeerde bedrijf staat nu ook in deze app. Download deze app op uw smartphone. De app is gekoppeld aan de internationale database van Green Key. Mocht u wijzigingen in de tekst wensen, laat ons dat weten. Dan geven wij die door aan de internationale coördinatie.

Invoer juiste gegevens Mijn Green Key

Het secretariaat van Green Key heeft veel tijd geïnvesteerd in het benchmark systeem dat gebaseerd is op de verbruiksgegevens die onze deelnemers invoeren. Helaas is het zo dat een aantal gegevens nog niet klopt, dat deze vaak verkeerd zijn ingevoerd (bijvoorbeeld punten en komma’s ingevoerd). Als alle deelnemers van Green Key de gegevens juist invoeren dan kunnen we allen beschikken over een schat van gegevens. De gegevens dienen nu up to date te zijn tot en met 2012. In februar/maart volgend jaar gaan we de Green Key deelnemers benaderen met de vraag de verbruiksgegevens over 2013 in te voeren. Alvast hartelijk dank voor de medewerking.

 

 

Landal GreenParks & Green Key

 Duurzaam en betrokken ondernemen is ‘strategische ambitie’ voor Landal GreenParks

 Op de duurzaamheidsdag 10-10 zijn door voorzitter Derk Jan Verstand van Stichting Keurmerk Milieu, Veiligheid en Kwaliteit (KMVK) gouden Green Key-certificaten uitgereikt aan Landal Aelderholt (Aalden), Landal Waterparc Veluwemeer ( Biddinghuizen) en Landal Coldenhove (Eerbeek). Eind 2012 werd er al een gouden Green Key uitgereikt aan Landal Het Land van Bartje (Ees).

 “Bij Landal GreenParks voelen we ons nauw verbonden met de omgeving. Daarom maken we ons sterk voor de natuur, onze gast en de samenleving. Green Key is voor ons een praktisch middel om invulling te geven aan een van onze strategische ambities: duurzaam en betrokken ondernemen,” aldus Thomas Heerkens, algemeen directeur van Landal GreenParks. “Met de vier nu bekroonde parken hebben we ervaring opgedaan met de processen die bij Green Key komen kijken. In de komende jaren gaat Landal GreenParks haar parken verder certificeren met een Green Key.”

 

 

 

ATP/Book different

Sinds enige tijd is Book Different op de markt van boekingssites actief. Deze site richt zich in het bijzonder op duurzame accommodaties. Alle Green Key gecertificeerde hotels in Nederland zijn terug te vinden op deze website. Kijkt u op www.bookdifferent.com

 

Begint gastvrijheid bij uw drempel of op de deurmat van uw gast?

In de regio Arnhem Nijmegen is dit najaar het project ‘Bereikbaar Gastvrij’ gestart. In het opdracht van de Stadsregio Arnhem Nijmegen helpt Team SLIM ondernemers om concrete oplossingen te bedenken op het vlak van mobiliteit. Binnen het project spelen de normen van de Green Key een belangrijke rol. Bedrijven kunnen zowel advies als financiële ondersteuning krijgen om hun prestaties binnen de Green Key te verbeteren of het keurmerk voor het eerst te behalen. Via mobiliteit en duurzaamheid wordt zo een nieuwe impuls gegeven aan de gastvrijheid (en het rendement).
 
De verbetering van de mobiliteit naar en rond de eigen locatie kan op termijn op zichzelf al een concurrentievoordeel met zich meebrengen. Team SLIM staat daarom klaar bij het identificeren en oplossen van knooppunten. Zij beschikt daarbij over allerhande bruikbare voorbeelden en innovaties ter inspiratie, onder andere uit de ervaringen met de Green Key. Het doel is om een voorbeeldfunctie te vervullen voor duurzame gastvrijheid in de eigen organisatie en de regio. Het Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen ondersteunt het project omdat dit ook het imago van de totale regio versterkt.
 
Ondernemers bepalen zelf welke maatregelen zij willen nemen. Team SLIM kan ondersteunen om ideeën om te zetten naar concrete resultaten. De afspraken worden vastgelegd in een zogenaamde ‘SLIM Deal’. Dit specifieke project is gericht op de regio Arnhem Nijmegen, maar zal mogelijk ook worden opgezet in andere delen van Nederland. Voor meer informatie kan men terecht bij projectsecretaris Michel Doornik via e-mail: doornik@teamslim.nl of telefoon: 088 666 8 333. Binnen het project is ter introductie van de Green Key ook bijgaand filmpje gemaakt. www.greenkey.nl/filmpjes

 

 

E-learning voor potentiële Green Key deelnemers

 

In het kader van het project “Bewust op Reis” heeft bureau Schuttelaar & Partners voor Green Key een e-learning module ontwikkeld voor potentiële Green Key deelnemers. Met deze module, die te bereiken is via de home page van greenkey.nl,  krijgen gebruikers inzicht in de stappen die ondernomen moeten worden om een Green Key certificaat te behalen. Ook staan in deze module enkele belangrijke criteria van het certificaat zodat een eerste indruk verkregen kan worden hoe het bedrijf van de belangstellende potentiële deelnemer er nu voor staat. Hiermee krijgt de gebruiker dan inzicht of ze nog veel inspanningen zouden moeten verrichten of “dat het wel meevalt”. Deze e-learning module is tot stand gekomen mede dankzij subsidie van het Ministerie van Economische Zaken. www.greenkeycursus.nl

Klik vervolgens op het woord kennismaking (zie afbeelding hiernaast) om de module te starten.

 

 
 

 

Green Key Etalage

Steeds meer leveranciers van duurzame producten (en diensten) weten de weg naar onze Green Key etalage te vinden. Deze etalage is speciaal voor Green Key ondernemers opgezet in de interne digitale omgeving van “mijn Green Key”. Momenteel staan er ruim 70 producten in de etalage van 49 verschillende leveranciers.

 

Zoekt u als deelnemer een duurzaam product of dienst kijk dan in www.greenkey.nl/etalage

 

 

 

Etalage uitgelicht: Candles4U – groene kaars

 

Candles4U is een bedrijf gespecialiseerd in horecakaarsen. Het in de horeca bekende refill-concept

hebben zij uitgewerkt tot een milieu-vriendelijk product. Zo is de grondstof van deze kaarsen

duurzaam verbouwde palmolie, met een keurmerk van de RSPO. Waar de RSPO voor staat is wat

ingewikkeld, maar dit kunt u nalezen op www.rspo.org. Voor de leken onder ons: de traditionele

kaars wordt gemaakt van paraffine, een restproduct wat overblijft na raffinage van ruwe olie.

Naast voortdurende prijsstijgingen van aardolie is het milieueffect van dit proces groot. Zelfs zo

groot dat in de Verenigde Staten en Canada wetgeving in de maak is om paraffine in kaarsen te verbieden.

Een ‘groene kaars’ kunnen we het dus eigenlijk noemen. Zelfs de cupjes van de refills zijn milieuvriendelijk, deze worden in Schijndel namelijk gerecycled uit gebruikte CD hoesjes. De cupjes zijn naast transparant verkrijgbaar in 6 verschillende kleuren, ideaal om dus voor elk seizoen een passende sfeer te creëren.

Verrassend is dat deze kaarsen, ondanks hun groene achtergrond, aanzienlijk goedkoper zijn als

vergelijkbare producten. Kortom GROEN en GOEDKOOP ! De 24-uur refill kaarsen bieden zij aan voor

33 cent per stuk, dit betekent 1,3 cent per branduur.

Speciaal voor onze deelnemers heeft Candles4U een aanbieding in de etalage gezet om u in de gelegenheid te stellen kennis te maken met dit product. Indien u 6 dozen á 120 stuks bestelt, betaalt u er slechts 5!

 

 

 

BLAUWE VLAG

 

 

Blauwe Vlag App.

De internationale coördinatie van de Blauwe Vlag heeft een app gemaakt voor Blauwe Vlag stranden en jachthavens. Deze app is te downloaden in de App store via BlueFlag en geeft een wereldwijd overzicht van alle locaties. Door Nederland te selecteren als bestemming komen alle  Blauwe Vlag locaties in beeld.

 

De coördinatie in Denemarken heeft aangegeven de app uit te breiden, o.a. door een link aan te brengen met de website van desbetreffend strand of jachthaven waar de consument naar gezocht heeft.

 

Uitreiking Blauwe Vlag 2014

De jaarlijkse uitreiking van de Blauwe Vlag vindt plaats op 8 mei 2014 in IJmuiden aan Zee. Gastheer is de gemeente Velsen die deze dag gaat voorbereiden in samenwerking met Seaport Marina IJmuiden. Deze samenwerking is niet onlogisch gezien de ligging van beide Blauwe Vlag locaties naast elkaar. Deelnemers aan de Blauwe Vlag krijgen t.z.t de uitnodiging, noteert u deze datum alvast in uw agenda.

 

Beheerdersdagen Blauwe Vlag deelnemers

De jaarlijkse beheerdersdagen voor strandmanagers en jachthavens staan voor 2014 in de steigers. De jachthavenbeheerders komen bijeen op donderdag 13 maart 2014 in Jachthaven ’t Hoorntje in Akersloot, bij gastheer Jan Sander.

De Blauwe Vlag kustgemeenten en beheerders van de recreatiestranden komen bijeen op donderdgmiddag 3 en vrijdagochtend 4 april 2014. Deze strandbeheerdersdag organiseren we samen met Nederland Schoon. Een combinatie die we voor de derde keer inzetten naar aanleiding van de prima ervaringen in 2012 en 2013. Locatie wordt Wijk aan Zee.

 

 

Contactgegevens

Wij hopen u met deze nieuwsbrief weer op de hoogte te hebben gebracht van de ontwikkelingen en het laatste nieuws. Heeft u vragen of opmerkingen, of wilt u ook een stukje laten plaatsen in onze volgende nieuwsbrief, neemt u dan contact met ons op.

 

Stichting Keurmerk Milieu, Veiligheid en Kwaliteit     

Hoofdstraat 82                                                                               Telefoon:           0343-52 47 20

Postbus 102                                                                                     Fax:                       0343-52 47 01

3970 AC Driebergen                                                                     Email:                   info@kmvk.nl

Erik van Dijk / Laska Hurenkamp/Antje van de Brug      website:             www.stichtingkmvk.nl

 

Alle rechten voorbehouden. De elektronische nieuwsbrief is samengesteld door de Stichting KMVK. Mocht u vragen hebben naar aanleiding van de nieuwsbrief, neem dan contact met ons op via info@kmvk.nl. Uiteraard is de redactie ook altijd geïnteresseerd in nieuwsberichten en tips om de nieuwsbrief verder te verbeteren. Wij zien uw suggesties graag tegemoet.

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen stuurt u dan een reply met in de onderwerpregel ‘Verwijderen nieuwsbrief’