Mystery Visit

Hieronder het 'Mystery Visit' formulier

Controleformulier Mystery visit

Gegevens Visitor
Kalender (dd-mm-jjjj)  Tijdstip (uu:mm) 
Personeel
Communicatie
Plaats muurschild
Jaartal van de sticker
Worden de gasten duidelijk geïnformeerd over Green Key? Zo ja op welke manieren
Is er informatie in de openbare toiletten mbt Green Key
Maatregelen
Zijn er mogelijkheden voor het scheiden van afval (zijn er bv separate afvalbakken)
Vervoer
F&B
Lunch
Diner
Overig
Opmerkingen