Marieken Nieuwdorp nieuwe voorzitter Stichting KMVK

Marieken Nieuwdorp10-01-2022 14:16 10-01-2022 14:16

Marieken Nieuwdorp (64) is door het Algemeen Bestuur van deze stichting gekozen als opvolger van Derk Jan Verstand.

Marieken Nieuwdorp was tot 2021 directeur-bestuurder van Stichting De Groene Koepel, een organisatie die zich inzet voor een duurzame ontwikkeling van groene verblijfsrecreatie. Dit komt tot uiting in o.a. de erkenning, marketing en promotie van de keurmerken Natuurkampeertreinen, Trekkershutten en GroepsNatuurkampeerterreinen.  Marieken over haar nieuwe functie: “Ik heb goed nagedacht over een nieuwe invulling van mijn vrij te besteden tijd. Dit voorzitterschap biedt me de mogelijkheid om mij verder in te zetten voor de verduurzaming van de gastvrijheid sector. Dit is, naast het maatschappelijk verantwoord ondernemen, iets waar we als gastvrijheid sector niet meer omheen kunnen en waar we eigenlijk het voortouw in zouden moeten nemen. Ik zie er dan ook naar uit om mijn kennis van de toeristisch-recreatieve sector en mijn ervaring met duurzame ontwikkelingen in te zetten om samen met het team van Stichting KMVK de sector nog verder te verduurzamen”.

Derk Jan Verstand is sinds 1999 bij de oprichting door RECRON bij de Stichting betrokken geweest. Vanaf 2007 als voorzitter. Onder zijn leiding is de stichting flink gegroeid, momenteel is de organisatie onder meer verantwoordelijk voor ruim 700 Green Key en Duurzaam Gastvrij certificaten bij toeristische accommodaties en 185 Blauwe Vlaggen, de erkenning voor duurzame en veilige stranden en jachthavens in Nederland. Hij blikt dan ook trots terug op deze periode. “Het was erg mooi om te zien hoe steeds meer ondernemers en bedrijven hun schouders zetten onder het realiseren van duurzaamheid”, zegt Verstand. “Ik denk dat er nog steeds ruimte is voor groei en verbetering en dat er met de overdracht van de voorzittershamer aan Marieken een mooie nieuwe tijd aan breekt om de keurmerken nog bekender te maken. Niet alleen bij het bedrijfsleven, maar vooral ook bij de consument want die wordt steeds kritischer op duurzaam consumeren. De keurmerken kunnen consumenten richting geven in hun keuzes voor duurzame diensten en locaties.”

« Terug

Reacties op 'Marieken Nieuwdorp nieuwe voorzitter Stichting KMVK'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.