Hernieuwbare energie zorgt voor stijging aantal banen

light-bulb-984551_1920donderdag 20 december 2018 14:03

De werkgelegenheid in de duurzame energiesector groeit. De afgelopen jaar is het aantal werknemers in de hernieuwbare energie en energiebesparing met bijna 20 duizend gegroeid tot 54 duizend in 2017. Dit blijkt uit een onderzoek van het CBS.

In 2008 zorgden biomassa en biogas nog voor de meeste werkgelegenheid en werden geschaard onder de term alternatieve energie. Tegenwoordig wordt de term hernieuwbare energie hiervoor gebruikt. Vooral het toegenomen aantal zonnepanelen dat geplaatst wordt en de uitbreiding van het windmolenpark zorgen voor meer werkgelegenheid. Daarnaast zorgen investeringen in het elektrisch vervoer ook voor meer banen.

Sinds 2015 leveren de investeringen in hernieuwbare energie en energiebesparing meer banen op dan de investeringen in conventionele energie. De installatiesector profiteert hier het meest van. Het aantal banen groeit daar zo hard dat er wordt gevreesd voor een tekort aan mensen om de overgang naar hernieuwbare energie mogelijk te maken.

Nog ver verwijderd van Europese hernieuwbare doelstelling

Ondanks de stijging van het aantal banen in de hernieuwbare energie en energiebesparing is Nederland nog steeds het meest verwijderd van de Europese hernieuwbare doelstelling. Dit blijkt uit de Monitor Infrastructuur en Ruimte (MIR) evaluatie.

De doelen die voor duurzaamheid, natuur en water zijn opgesteld zijn grotendeels niet behaald door Nederland. De doelstelling voor 2020 die in het energieakkoord is vastgelegd, houdt in dat Nederland tegen die tijd 14 procent hernieuwbare energie gebruikt. Volgens de MIR evaluatie zal Nederland nog veel moeten investeren in hernieuwbare energie om de doelstelling van het energieakkoord te halen.

Duurzaam ondernemen

Duurzaam ondernemen is de afgelopen jaren steeds belangrijker geworden. Voor bedrijven en organisaties wordt het steeds interessanter om actief bezig te zijn met duurzaamheid. Het gaat hierbij niet alleen om het aanbieden van een duurzaam product. Ook op het gebied van duurzame energie kan nog een grote stap gezet worden.

Zo kunnen bedrijven bijvoorbeeld kiezen voor een energieleverancier die groene stroom levert in plaats van grijze stroom. Het verduurzamen van een bedrijfspand beperkt zich echter niet tot alleen energiebesparing en milieubewuste bouwmaterialen. Ook kan er bij de inrichting rekening gehouden worden met duurzaamheid door bijvoorbeeld gebruik te maken van led-verlichting.

« Terug

Reacties op 'Hernieuwbare energie zorgt voor stijging aantal banen'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.