Kansen creëren voor een CO2-neutrale recreatiesector

recrwoensdag 09 mei 2018 16:11

De recreatiesector verbruikt een grote hoeveelheid energie. Door het gebruik van zwembaden en grote hoeveelheden warm water is het niet eenvoudig om over te stappen op duurzame bronnen. Want duurzame bronnen leveren beperkte energie en ook niet altijd op het juiste moment. Toch zijn er ook hoopvolle technische ontwikkelingen zoals goed schaalbare ondiepe geothermie en gecombineerde opwekking van elektriciteit en warmte uit de zon. Uit onderzoek van Blueterra naar de mogelijkheden voor een CO2-neutrale recreatiesector kwam naar voren dat er diverse energieconcepten mogelijk zijn die leiden tot een CO2-neutrale bedrijfsvoering tegen gelijke of zelfs lagere lasten.

Casus nieuwbouw Thermen
Er is in deze studie ook een concrete casus doorgerekend, namelijk het te bouwen Thermen Berendonck bij Wijchen. Samen met de betrokken projectleider is een uitgebreide doorlichting gemaakt van de energiehuis-houding en is er een nieuw energieconcept geformuleerd. Deze is in basis al 40% zuiniger dan bestaande wellnesscom-plexen. Daarnaast blijkt ook dat er diverse duurzame bronnen tegen een gelijke of lagere total cost of ownership aan dit complex kunnen worden verbonden.

Samenwerken
Waarom doet niet iedereen dit dan al grootschalig? Dat komt doordat er moet worden overgestapt op andere vormen van energie, die onbekend zijn en vaak een nieuwe, lokale samenwerking vereisen. Ontwikkeling van windenergie of levering van schoon biogas zijn hier voorbeelden van. Dat er veel mogelijk is, dat blijkt uit de studie. Er zijn ook al tal van interessante voorbeeldprojecten. Het is nu een kwestie van ervaringen delen, gezamenlijk optrekken bij het contracteren van duurzame bronnen en natuurlijk ondernemen. En dat kunnen de mensen in deze sector!


U kunt het rapport downloaden via de website.

« Terug

Reacties op 'Kansen creëren voor een CO2-neutrale recreatiesector'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.