EED

Onderstaand bedrijf/keten, deelnemer aan het programma van Green Key in Nederland, meld zich bij deze aan om de EED-module van Green Key aan het keuringsproces toe te voegen, ten einde te kunnen voldoen aan de EED verplichting.

Aanmeldformulier Green Key EED-module

Uw Gegevens
(indien aanmelding meerdere bedrijven betreft)

EED deelnamekosten

Hiertoe zal de onderneming naast de Green Key criteria ook de checklist invullen van de EED-module. Tevens zal er ééns per vier jaar een vestigingsrapportage worden opgesteld.
De deelnemer gaat accoord met de aanvullende kosten van € 200,-- (*) op de jaarlijkse Green Key fee én eens per vier jaar de kosten voor de EED rapportage. Deze rapportage wordt alleen gefactureerd in het jaar van rapportageplicht.

(*) tarief 2023