Management

Onder management verstaat Green Key dat het bedrijf op de hoogte is van de relevante beleidskaders en wet- en regelgeving, en hieraan voldoet. Tevens monitort het bedrijf zijn verbruiksgegevens (hoeveelheden en kosten) om zo sneller afwijkingen en verbeterpunten te vinden en hiermee direct aan de slag te kunnen gaan.

Ook heeft het bedrijf een coördinator/Green Team aangesteld die het verduurzamingsproces aanstuurt en evalueert, en die daarnaast een MVO-actielijst opstelt met daarin de verschillende maatregelen en doelstellingen voor het bedrijf om duurzaam te ondernemen.

Door te voldoen aan deze managementnormen wordt niet alleen het Green Key keurmerk behaald, maar wordt het ook inzichtelijker voor het bedrijf waar maatregelen genomen kunnen worden én wordt het makkelijker om hier direct werk van te maken. Een win-win situatie dus!

Duurzaamheidsthema Management

Management

Onder management verstaat Green Key dat het bedrijf op de hoogte is van de relevante beleidskaders en wet- en regelgeving, en hieraan voldoet. Tevens monitort het bedrijf zijn verbruiksgegevens (hoeveelheden en kosten) om zo sneller afwijkingen en verbeterpunten te vinden en hiermee direct aan de slag te kunnen gaan.

Ook heeft het bedrijf een coördinator/Green Team aangesteld die het verduurzamingsproces aanstuurt en evalueert, en die daarnaast een MVO-actielijst opstelt met daarin de verschillende maatregelen en doelstellingen voor het bedrijf om duurzaam te ondernemen.

Door te voldoen aan deze managementnormen wordt niet alleen het Green Key keurmerk behaald, maar wordt het ook inzichtelijker voor het bedrijf waar maatregelen genomen kunnen worden én wordt het makkelijker om hier direct werk van te maken. Een win-win situatie dus!

Duurzaamheidsthema Management