Ga direct naar:


Toeristisch
Zakelijk


Algemeen

Ondernemers uit de vrije tijds branche die voor hun accommodatie een Green Key willen behalen kunnen zelfstandig aan de slag gaan. Op deze site staan onder het tabblad “normen” de eisen waaraan een Green Key onderneming moet voldoen.

Voor het behalen van de Green Key onderneemt u de volgende stappen:

 1. Aanmelden bij de Stichting KMVK. U kunt zich aanmelden door hier te klikken. U komt daarmee automatisch op het aanmeld formulier. Na aanmelding ontvangt u een reactie van het secretariaat met o.a. factuur voor aanmeldkosten. Nadat wij de betaling van de aanmeldkosten hebben ontvangen krijgt u een persoonlijk inlogcode voor “mijn Green Key”.
 2. Een belangrijk onderdeel van het behalen van de Green Key is het samenstellen van het duurzaamheids startdocument (voorheen de milieudoorlichting). In dit document maakt u een overzicht van uw energieprestaties in de afgelopen drie jaar. Daarnaast gaat u aan de hand van de checklist na hoe ver u nu staat ten opzichte van de Green Key normen en welke maatregelen u nog moet treffen. U bepaalt als ondernemer het tempo over welke periode u de Green Key wilt behalen én het niveau: brons,zilver of goud.

U kunt het duurzaamheids startdocument zelf maken, maar u kunt deze ook extern laten opstellen door een adviseur.  Het format voor een milieudoorlichting kunt u vinden op “Mijn Green Key”.  U kunt ook voor een tussenvariant kiezen: u maakt het document zelf, maar bespreekt deze in een dagdeel met een extern adviseur. U kunt bij het secretariaat van Green Key een overzicht opvragen van adviesbureau’s die ervaring hebben met Green Key.

De implementatie:

 1. U gaat aan de slag met de implementatie van maatregelen om binnen de criteria van de Green Key te opereren.  U gebruikt  “Mijn Green Key” om de documenten digitaal op te slaan en om kengetallen in te voeren.
 2. Na verloop van tijd bent u klaar met het invoeren van de maatregelen en vastleggen van procedures inzake duurzaam ondernemen. U kunt nu twee opties kiezen:
  1. U vraagt de keuring aan
  2. U vraagt een “proefkeuring” aan.

De keuring:

 1. De keuring kan drie uitslagen hebben:
  1. Uw bedrijf wordt goedgekeurd voor het gewenst niveau en wordt gecertificeerd.
  2. U bent bijna goedgekeurd voor het gewenst niveau. U dient echter nog beperkt aanvullende informatie aan te leveren of actie te ondernemen. De Stichting spreekt met u een termijn af waarbinnen u bewijsmateriaal digitaal aanleverd (via “Mijn Green Key”). Na goedkeuring van dit bewijsmateriaal wordt u gecertificeerd.
  3. Er dienen nog meerdere maatregelen genomen te worden om binnen de criteria van Green Key te vallen. U krijgt daartoe adviezen van de keurmeester. De Stichting KMVK zet derhalve de keuring om in een “proefkeuring” (zie hieronder).
 2. U bent nog niet helemaal zeker van de zaak, maar denkt ver te zijn. U kunt voor een eenmalige meerprijs van € 410,-- een proefkeuring aanvragen. Een van de keurmeesters zal uw bedrijf inspecteren en adviezen geven over nog te nemen maatregelen. Mocht het zijn dat u te bescheiden bent geweest en u valt al binnen de normen, dan ziet de Stichting KMVK deze proefkeuring als de échte keuring. U betaalt dan geen extra kosten en de factuur voor de proefkeuring wordt in dit geval gecrediteerd.

De Certificering:

 1. De certificering. U bent gekeurd met een positief resultaat. U ontvangt van de Stichting KMVK het certificaat, het muurschild Green Key met jaartal en niveau, brochures Green Key, 1 vlag (indien gewenst) en vermelding op de website. De certificering geldt voor het jaar waarin u gekeurd bent.
 2. Vervolgcertificaten. De Green Key geldt voor één jaar. Ieder jaar opnieuw reikt de Stichting KMVK de certificaten uit op basis van fysieke keuringen (de 1e 2 jaar fysiek, daarna ééns per twee jaar) en administratieve keuring via “mijn Green Key” (in de jaren waarin géén fysieke keuring plaatsvindt). Jaarlijks organiseert de Stichting KMVK de landelijke uitreiking Green Key. U wordt als certificaathouder uitgenodigd het certificaat van dat jaar op te halen tijdens een feestelijk congres. Dit congres vindt jaarlijks plaats in februari/maart.