Header Links Logo Fee uitsnede bol

Links

Stichting KMVK

Stichting KMVK, opgericht in 1999 door en voor ondernemers, stimuleert ondernemers in de toerisme- en recreatiebranche duurzaam te ondernemen en te werken aan de kwaliteit en veiligheid van hun accommodaties.Dit doet zij door projecten op te zetten in samenwerking met brancheorganisaties, gemeenten en andere instanties.

Ook beheert de stichting de milieukeurmerken Green Key en de Blauwe Vlag. Verder ontwikkelt ze classificatiesystemen en voert ze honderden inspecties per jaar uit. De Stichting KMVK is een samenwerking tussen RECRON, HISWA Vereniging en de ANWB.

Website Stichting KMVK

Green Key Internationaal

Bekijk ook de internationale website van Green Key voor een overzicht van Green Key deelnemers wereldwijd. Zie ook de internationele brochure.

Website Green Key Internationaal

FEE-Nederland

FEEN is de Foundation for Environmental Education in the Netherlands . FEEN zet zich in voor Environmental Education, ofwel educatie over de leefomgeving. Dit is natuur- en milieueducatie plus educatie over de omgeving.

FEEN is de Nederlandse afdeling van the Foundation for Environmental Education (FEE).

Website FEE-Nederland

FEE is in 1981 vanuit o.a. Nederland opgericht en is inmiddels in 55 landen wereldwijd vertakt. FEEN implementeert de vijf officiële programma's van FEE. De programma's worden ondersteund door UNEP, UNESCO en WTO.

  • Blauwe Vlag
  • Green Key
  • Eco-Schools: keurmerk voor scholen die verantwoord omgaan met milieu en leefomgeving
  • Young Reporters for the Environment (YRE): Leerlingen onderzoeken en rapporteren op journalistieke wijze over hun leefomgeving 
  • Learning about Forest (LEAF) : Leerlingen/scholen adopteren een stuk natuur of bos dat als buitenlokaal voor de klas/groep fungeert. Zij dragen tevens bij aan beheer en onderhoud.

Website FEE-Internationaal

Agentschap Nederland

Sinds 1 januari 2014 is  de generieke regeling voor keurmerken, waaronder Green Key  en Blauwe Vlag, zoals die de afgelopen jaren gold,  geschrapt. Dit betekent dat er geen algemene fiscale aftrek meer is voor  bedrijven die investeringen doen in items die het behalen / behouden van de Green key of Blauwe Vlag betreffen. 

Het betreft de codes uit de lijst van 2013:   F 1147, A 1148, en B 1149 Apparatuur of civieltechnische werken voor duurzame dienstverlening of productie. Deze wijziging is niet vooraf aangekondigd. Dat is erg spijtig maar wel de realiteit.

Wat betekent dit voor Green Key/Blauwe Vlag gecertificeerde bedrijven of bedrijven die op willen gaan voor deze keurmerken?  Hoewel de generieke regeling geschrapt is, zijn  er nog wel  specifieke investeringen die aftrekbaar zijn.

MIA/Vamil 2014

Xandrion/RICN

Xandrion/RICN is het grootste inkoopnetwerk voor de vrijetijdsbranche. Sinds het voorjaar van 2009 hebben de Stichting KMVK en Xandrion/RICN een samenwerkingsovereenkomst.

Deze overeenkomst houdt in dat Xandrion/RICN haar deelnemers informeert over duurzaam inkopen én de mogelijkheden tot Green Key certificering. De Stichting KMVK ondersteunt Xandrion/RICN in adviezen voor duurzame inkoop.

Website Xandrion/RICN

Hospitality Management