Criteria/normen

Accommodaties met een Green Key voldoen aan strenge normen op het gebied van duurzaamheid, milieu en MVO. De normen richten zich op interne- en externe communicatie, voldoen aan wet- en regelgeving, duurzaamheid in het management van de onderneming,  gebruik van energie, gas en water, afvalmanagement, vervoer, food & beverage, textiel, papier, drukwerk, etc.

Voor de verschillende bedrijfssectoren zijn er aparte handleidingen geschreven. U kunt de verschillende handleidingen hieronder downloaden. De handleidingen bevatten alleen een korte weergave van de daadwerkelijke normen. Aanvullende informatie en toelichtingen treft u aan in de Doe-het-zelf-keuring van MijnGreenKey, de digitale omgeving van Green Key.

Nog geen toegang tot MijnGreenKey? Meld u aan of neem telefonisch contact met ons op.

Verplichte en optionele normen
Voor alle bedrijven geldt dat zij moeten voldoen aan alle verplichte normen en een aantal optionele normen. De verplichte normen zijn basis milieunormen, zoals het registreren en besparen van gas, water en elektra en het verminderen van de hoeveelheid (rest)afval. De optionele normen gaan een stap verder. Hieronder vallen maatregelen zoals het gebruik maken van duurzame energie, het gebruik maken van zeepdispensers, of het zelf zuiveren van afvalwater

De normen zijn vastgesteld door het bestuur van de Stichting KMVK en voldoen aan de internationale normen van Green Key die weer vastgesteld zijn door de Executive Board van FEE en de International Steering Committee Green Key.

Herziening normen
Eens per drie jaar worden de normen herzien. De Stichting KMVK herziet de normen dan in samenwerking met de Green Key certificaathouders. Wanneer de normen herzien zijn, dan krijgen de deelnemers één jaar de tijd om aan de nieuwe normen te voldoen.

Algemene Bijlage/ Gereedschappen
In de algemene bijlage staat nog extra uitleg en aanvullingen op de normen/criteria en de gereedschappen bevatten allerlei voorbeeld documenten

Green Key Handleidingen - normen - criteria 2016-2018

Normen 2015